logo Köbo
Köbo Nederland B.V.
Rigaweg 24
9723 TH Groningen
Tel. +31 (0)50 54 17 100
E-mail verkoop@kobo.nl


  

R+W
Wefapress
Optibelt
KTB
Colson

Gudel

Bing FC

Onderhoudsarme transportketting

onderhoudsarme transportkettingVoordelen onderhoudsarme transportkettingen:

  • Verhoogde levensduur.
  • Verlengde interval voor nasmering.
  • Grotere bedrijfszekerheid.
  • Minder slijtage door aanwezige continue smeerfilm.
  • Geen last van kettingverlenging door slechte smering.
  • Optimale inzet bij ongunstige bedrijfsomstandigheden zoals kolen transportinstallaties, cementfabrieken, bergwerken en stetigforderer.
  • Geen enkele beperking met betrekking tot belastbaarheid en oppervlaktedruk ten opzichte van transportkettingen volgens DIN 8165, 8167, 8187 enz.

Op aanvraag bieden wij oplossingen aan vragen uit de industrie, en bieden transportkettingen aan die onder behoud van de volgens DIN gestelde maatvoeringen als inwendige breedte, diameter van bouten, bussen en eisen gesteld aan oppervlaktedrukken volledig voldoen aan deze normen en ook nog eens in grote mate onderhoudsarm zijn.

Door de ingebouwde speciale afdichtingsmanchet wordt voorkomen dat smeermiddel “naar buiten” komt (diverse smeerstoffen mogelijk) uit de draaidelen van de ketting en tevens wordt voorkomen dat externe vervuiling binnendringt.
Hierdoor is gegarandeerd dat de draaidelen (tussen pen en bus) van een continue smeerfilm zijn voorzien. De afdichtingsmanchetten worden tussen de binnen- en buitenschakels ingebouwd. De buitenschakel drukt onder een bepaalde voorspanning de manchet tegen de binnenschakel. De opening tussen pen en bus wordt op deze wijze afgedicht, de normale noodzakelijke speling tussen binnen- en buiten schakelplaten wordt iets groter door de toevoeging van deze afdichtingsmanchet.

Optredende verschuivingen door axiale krachten worden door de speciale afdichtingsmanchet, die aan de achterzijde versterkt is door een messingschijf, opgevangen. De messingschijven verhinderen bovendien dat de manchetafdichting snel zal gaan slijten. Wrijving ontstaat alleen tussen schakelplaat en messingschijf.

onderhoudsarme transportketting voor sluizencomplexonderhoudsarme transportketting voor sluizencomples

De speling tussen binnen- en buitenschakels is kleiner dan de voorspanningsafstand van de afdichting. De manchet ligt ook nog onder de voorspanning ter hoogte van het afdichtingsoppervlak als de binnenschakel zich over de pen door zijdelings axiale krachten verplaatst.

De cilindrische opening tussen pen en bus wordt door een axiale verschuiving door de samengedrukte afdichting “automatisch” nagesmeerd middels het in de afdichtingsruimte aanwezige smeermiddel.

Een traditioneel geproduceerde transportketting brengt qua onderhoud behoorlijke kosten met zich mee (smeermiddelen, onderhoudsuren en productiestilstand). Daar deze hoge kosten voor onderhoud vaak niet worden uitgegeven (men pleegt te weinig onderhoud) gaat er jaarlijks wegens abnormaal hoge slijtage veel kapitaal verloren, dit nog afgezien van gevolgschade en voortijdige aanschaffingskosten van een nieuwe transportketting.

Kijkt u derhalve eens binnen uw eigen onderneming, waar bij bestaande applicaties of bij het ontwerp van nieuwe installaties onderhoudsarme Köbo transportkettingen hun toepassing zouden kunnen vinden!